?

Log in

tOriaNa*~*'s Journal

> recent entries
> calendar
> friends
> profile
> previous 20 entries

Tuesday, September 28th, 2010
1:33 am - I am...
hello ...

(2 comments | comment on this)

Monday, September 29th, 2008
2:02 pm - เนื้อเพลง : Unloveable
เนื้อเพลง : Unloveable

ก็รู้ว่าฉันไม่มีความหมาย ก็รู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้

ยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งหมดหวัง

เมื่อเธอไม่เคยจะหันมองที่ฉัน

และไม่มีแม้วันที่เธอจะหันมาสนใจ

และก็รู้ไม่นานเท่าไหร่เธอก็คงต้องไปจากฉั

* แต่ตอนนี้ยังมีเวลา ให้ฉันจะหาเหตุผลดีๆ

มาฉุดรั้งเธอตอนนี้แต่ก็รู้ดีไม่มีหวัง *


** ต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไหร่

แต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจ

ก็ยังฝันไปและยังคงหวังเอาไว้ข้างในจิตใจ

ว่าซักวันเธอจะมีฉัน แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้

เมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่ แต่ก็ไม่เป็นไร

ก็อยากจะขอมีเธอเรื่อยไปในใจไปอีกแสนนาน **


และแม้สิ่งที่ฉันทำวันนี้ อาจไม่ทำให้เธอได้รู้สึกดี

สิ่งที่ใจเธอพอจะมีก็เพียงแต่ความรำคาญ

ก็อยากจะขอให้เธอได้ฟังเอาไว้

บทเพลงสุดท้ายที่ฉันตั้งใจจะมอบให้ไป

ที่กลั่น ออกมาจากใจ และมีให้เธอคนเดียวเท่านั้น

*,**


ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ กว่าที่ฉันจะลบเธอจากใจ

กว่าที่ความทรงจำดี ๆ มันจะเลือนหาย

กว่าจะได้รักใครอีกครั้ง...


**


เมื่อเธอคิดว่าชั้น ไม่ใช่

ก็ไม่เป็นไร ตราบใดที่ฉันจะยังหายใจ

จะรักเธอไปตลอดกาล..

(comment on this)

Thursday, September 11th, 2008
9:09 pm - Song--Tomorrow....
Setting here thinking all alone,
Packing and looking at the phone,
I'm leaving here by my own,
To people I've never known,

It's been already raining here for a while...
I don't know the reason that I cry..
I feel lonely every night..
hoping someone here by my side...

And all the feeling inside
I don't really know why...
I can't explain to anybody...
Am I excited or Am I happy?
My dream is becoming true...
I can't wait to telling you..
the song i wrote about...
in everyday I count...

And now I wonder what is gonna be..tomorrow
the ones I used to see...used to be my hero...
Tomorrow...Tomorrow....I'll be gone...

(comment on this)

Monday, September 8th, 2008
11:14 pm - Song-My wish...
I'm leaving tonight..wishing you were here holding me tight,
From Bangkok moonlight to the countryside Ireland...
I'm on the flight...
Doesn't he know i've had these memorize for so long...

He was born on the father's day
Don't know what to say it’s so cool he’s got the Xbox games,
Nothing to blame but He is good with other games too,
He loves chocolate milk and his favorite color is red...
Bet he would cry... if this life without cigarettes,

So I just wanna say…
I'm going to school and things won't be the same,
Something to blame cuz' he won't be here that's a shame too,
still think it's cute when he did that face...
Guess I would cry too...cuz' I miss this place

He's the song in the room I keep writing, don't know why I do
He's the time taken up, but there's never enough
And he's all that I need to fall into..

(comment on this)

11:14 pm - Song- My Girl
Maybe you hate her , it’s rumor but you don’t even know her…
I see it’s true…jealously is all about she’s one you never hanging out…
She’s cool and funny, and smarter than you even know girls…
I know you’re wrong…obviously she’s all about and the one I’m hanging out…

And these you should know...
She's something your guys can't live without,
from the north to south She's all guys talking about ,
She's someone you might be jealous,
But hey.. she's just so fabulous,

So don't you just keep on trying girls,
She's not gonna be down No not her,
Do what you desire and you'll be on fire,
and all I see is how she does.. better..
oh,,yeah she's better than you girls...

(comment on this)

Sunday, September 7th, 2008
10:19 pm - FOLLOW YOUR HEART BY Andrew Matthews
The Ten Concepts:

1. We are here to learn lessons, and the world is our teacher.

2. The universe has no favourites.

3. Your lie is a perfect reflection of your beliefs.

4. The moment you get too attached to things, people, money... you screw it up.

5. . What you focus on in life expands

6. follow your heart!

7. God is never going to come down from a cloud and say , " You now have permission to be sucessful!"

8. When you fight life, life always wins.

9. How do you love people? Just accept them.

10. Our mission in life is not to change the world our mission is to change ourselves.

(2 comments | comment on this)

Sunday, January 20th, 2008
8:42 pm - Sunday...@_@
It's another busy sunday I have...Hmmm...I'm going to Malaysia again -_-!.
Last time trip was ok but it was so damn busy trust me I couldn't sleep much at all and that was such a tough trip.

I used to think that to go abrod for business it would be fun and eventhough I could travel some but it's not like that really!

Anyway I hope this time is gonna be ok...kind of nervious though cuz' I'm going there with a tem leader and supervisor...hmm T_T

There are so many things going on here..can't believe it!

Here are things I look forward next week;

= KL business trip
= a new job interview result
= TOEFL taking(but i need to buy the book to read first)

things will figure themselves soonest..I hope

cheers...*_^

PS:--->> Start to read a new book now "The Girl who loved TOM GORDON"

current mood: confused

(4 comments | comment on this)

Tuesday, October 17th, 2006
1:55 pm - Yesterday...my first day of working
I know it was a really exciting day for me...^^ I couldn't sleep well the night before work...the work start at 7.30 am -_-! finish at 6.00pm. ..yesterday i was so tired..really tired although there was nothing much to do..but i learnt a lot..i think i understand the process about 60% but not really sure..and i know there are something i could fix the problem.

by the way, i'm so lucky to have my b/f he always there for me and support me. Right now my life is so good and i want this forever....new things are coming up and i can't wait to go through it..^_^

Tori *_^

*Situation*

-no party a a moment
-going to Huahin next month

(5 comments | comment on this)

Tuesday, June 13th, 2006
4:11 pm - only 1 new pic T_T
yeah..my boyfriend is back home now..

and i got only one pic from the party at Hardrock cafe..because he deleted the rest...

hmm..anyway i also got 2 of his photos when he was in USA..i don't remember where it was..but..enjoy! *_^


Photobucket - Video and Image Hosting

Read more...Collapse )

(2 comments | comment on this)

Wednesday, May 31st, 2006
11:29 pm - AM I TOO Much Attaching?
I don't know I'm just feeling annoyed right now...
I have got my new hair curl and dye.. today i spent 1500 baht for it plus 4 hours wasting at the salon

Hmm...after i have done with my hair...I felt sad T_T
Felt like i shouldn't have gone to the hairdresser...
I wanna save money!!!..
but anyway this will be the last time for my hair..
i won't do anything with it anymore...unless i really need it.

Worsen thing is she cut my hair also!..and i felt so sad..
I love my hair so much!...

Oh yeahh..i know i'm so attaching to all the stuffs around me...but they are all the things could make me happy...so i need to have the best things all around although nothing is perfect...

But i know it's the way it is...

by the way, at the beginning of the semester is doing good so far...this semester i have got 7 subjects and these things are always in my mind that...
"You can do it!, You will make it! gaLL! this is your last semester!
DONT be LAZY!!!"

THE ENDDDD

*_^

current mood: annoyed

(1 comment | comment on this)

Saturday, May 27th, 2006
7:08 pm - Just my Pics *_^!
I've got some new photos with my friend...the girl at the airport with her date..remember?

after the airport ..we went to siam square shopping center to take some more pics cuz' i don't know when i would see her again...so this is cool and we had fun taking those pics..hope u like them..enjoy! *_^
Photobucket - Video and Image Hosting
hahaha! Welcome to HK...lol

Read more...Collapse )

(4 comments | comment on this)

Thursday, May 25th, 2006
2:05 am - Party with Him *_*
Photobucket - Video and Image Hosting

13 May, 2006

My boyfriend and I ,we went to the Hardrock cafe at Siam square...it was fun!
I had such a great time with him...unfortunately i dont have cam. so now i got only one pic from a friend at the party he took only one picture of us..the rest of pics are in my b/f's camera,,right now he is in USA. when he got back i will show you more *_^...
Peaceeee! <33
*_^ TORI

current mood: happy

(3 comments | comment on this)

Tuesday, May 23rd, 2006
7:30 pm - Yesterday to The AirPort -_-!
I went to the airport yesterday..to see my friend Noot,with pink t-shirt, she went there to send her dating at the airport...it was so sweet of them...

I'm very happy for her that she have found the nice guy...and they even meet online..he went to thailand just for her birthday for 4 days...WOW!..this is cool..i think..anyway i have a couple pics to show you..and u would say they are lovely!!

ENJOY! *_^

Photobucket - Video and Image Hosting

his name is "Hung" and my dear friend "Noot"...he is working in Singapore..they are so lovely together...^_*
Read more...Collapse )

current mood: blank

(3 comments | comment on this)

Wednesday, May 17th, 2006
3:17 pm - Here I am (again)
Dear all my friends!

i know i have been quite lazy to not updating my LJ...
but i'm here now anyway with about 10 days holiday..so it hink i would have enough time to active my LJ again..^^

i wanna upload more photos in here..

my photos..and my boyfriend photo ^^
he is such a awsume guy i've ever met...

my story is beginning..
so please Beware...
*_^
Tori

PS: thanks for "lilredbite"..sending me the nugde...*_^

(comment on this)

Saturday, January 28th, 2006
8:39 pm - Being Happy yet?? :)
ok..this ia a great start for us..
I've found the greatest book i've ever read..and i would like to introduce to all you readers..

trust me...it's so awesome!

i've been so depress...i didn't find any good answer for myself...
being unhappy and down didn't help anything but even worsen..

i will pick up some part for u..

*anyway the book is "Being Happy" by Andrew Matthews*

I'm not sure if u have already known this book..but i love it :)

for example--

"Gratitude And Happiness"
Most of us grow up with feedback that we are not OK.
We soon decide that our famillies, our houses, our cars and our school results are not OK.
we dwell on what's missing. "If only i had some respect at school,
if only i had better clothes..." Is it anywonder we find happiness so elusive?
every time we feel thankful for something, we feel better.
Every time we say " thank you" we are affirming: "i accept what I have and where i am"
Happiness comes from concentrating on what you have, not on what is missing.

---> if you are serious about being happy, at same stage you'll need to feel thankfulness. if y say: "when my life gets better, then i'll be grateful", you never will be!

Have a Nice Day!
Tori ^_^

current mood: cheerful

(10 comments | comment on this)

Thursday, March 24th, 2005
9:05 pm
i have a headache today..i don't know why..
i don't understand why i feel i'm lost...T_T

current mood: sick

(10 comments | comment on this)

Monday, March 21st, 2005
5:49 pm - ChiangRai & I
 
Here is the resort in Chiang Rai...Near the boarder..it's cool because over there tons stuffs to buy..but i didn't take any picture of the market place T_T
cuz' the point to go to Chiang Rai is just to the Temple..
and according to the picture...we were waiting for the van to pick up to go to the Temple....^^
 
 
This is this temple is new...the moanks are praying to open the new temple here...
 
 
the bridge around the temple...and i was with the north thai flat...:)
we call "Tung"
when there is any festival....it's like a sign for lucky...and happiness..i supposed..*^^*
 
 


current mood: exhausted

(7 comments | comment on this)

Sunday, March 6th, 2005
9:31 pm - A Big Rock day!
Avril Lavigne and Simple plan are coming to Bangkok Thailand :)))

and I've ready got the Ticket,,, here we go!!

Image hosted by Photobucket.com

(4 comments | comment on this)

Wednesday, January 26th, 2005
9:04 pm - YUHUUU!
right now i'm very excited!
 
because i'm going to the Beach soon ^^
 
on this Friday- Monday....
 
and after then i have to go back to concontrate on my studying...
 
i know that i don't have a good result ...but i will try my best on the final..:)
 
 


current mood: excited

(4 comments | comment on this)

Friday, January 21st, 2005
10:49 pm - Pictures of my university
i have 1 year left for studying in this school..and i think it's pretty big and beautiful oe..what do u think?
there are always some tourists come to our school too *^^*
 
 
picture Above is the classroom building...and the classrooms are all around...^^
 
 
 


current mood: full

(11 comments | comment on this)

> previous 20 entries
> top of page
LiveJournal.com